Ik heb ruim twintig jaar ervaring in managementfuncties en als projectleider bij diverse veranderingsprocessen. De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in team- en management coaching en ik ben geautoriseerd GordonĀ® trainer in persoonlijke- en beroepsmatige effectiviteit.

Ik sta open en eerlijk in het leven; jezelf zijn, is voor mij een belangrijke waarde.

De sfeer waarin ik werk kenmerkt zich door een combinatie van zacht en kracht; door ruimte en beweging. Humor neemt een belangrijke plaats in; groeipijn en ontwikkelplezier zijn nauw met elkaar verbonden. Als trainer en coach zie ik mensen groeien en veranderen.

Mijn belangrijkste kwaliteiten als trainer/coach:

  • Enthousiast; open en in staat helder te communiceren
  • Visionair; gericht op toekomst en mogelijkheden
  • Praktisch; de vertaling naar concrete werksituaties, competenties en werkomgeving
  • Betrokken; oog voor behoefte van mens en organisatie
  • Resultaatgericht; focus op samenwerking en groei
  • Creatief en verbeeldingsvol; een inspirator in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden