missie

Mensen trouw aan zichzelf laten zijn; in persoonlijk leven en werkomgeving. Jezelf èn anderen ruimte kunnen geven voor groei en ontwikkeling.

visie

U bent de reiziger en ik ben graag uw gids. De klim naar de top is voor mij even belangrijk als het bereiken ervan.

In mijn visie kan een verandering pas werkelijk ontstaan wanneer iemand inzicht ontwikkelt op overtuigingen en zingeving.

Zelfkennis over eigen kwaliteiten, behoeften en waarden, brengt een bewustwordingsproces op gang. Daarmee wordt de verandering ingezet. De combinatie met vaardigheidstraining biedt praktische ondersteuning om de verandering te ankeren.