Trainen is het stelselmatig oefenen van een vaardigheid volgens Kramers woordenboek.

In mijn visie: het stimuleren en ontwikkelen van veranderingen in gedrag, vaardigheden en overtuigingen bij deelnemers. Leren doe je door te ervaren, te kijken, te analyseren en te experimenteren.. en dan weer opnieuw ervaren, kijken, analyseren experimenteren.. enz.

Een zelfbewuste en ambitieuze organisatie vraagt van medewerkers en management bewust gedrag, heldere communicatie en inzicht in de verantwoordelijkheden van hun rol. Zeker zo belangrijk is hun sociale- en emotionele houding.

In mijn trainingen gaan het aanleren van vaardigheden en professionele- en persoonlijke groei hand in hand. Tijdens de trainingen wordt er regelmatig tijd ingeruimd om reacties en eigen ervaringen te bespreken. Deze momenten van reflectie worden gekoppeld aan de inhoud en doelstelling van de training.

De trainingen zijn praktisch van aard. De kracht ligt in de combinatie van:

  • Concrete vertaling van visie in kennis, vaardigheden, attitude en omgeving
  • Korte, kernachtige theoretische presentaties, soms in combinatie met lees- en huiswerkopdrachten
  • Demonstraties, gevolgd door oefenen met de aangeboden leerstof, in een veilige en inspirerende leeromgeving
  • Uitvoeren van individuele en gezamenlijke opdrachten voor inzicht en reflectie
  • Ervaren van nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden