Er zijn veel manieren om de top te bereiken. Met een goede voorbereiding en afstemming van de juiste middelen kan ieder traject tot succes leiden.
De volgende modellen gebruik ik als referentiekader:

 • GordonĀ®methode voor persoonlijke en beroepsmatige effectiviteit
  Het model voor persoonlijke- en beroepsmatige effectiviteit dat ieder in staat stelt elke situatie snel te analyseren en de meest effectieve oplossing te kiezen.
 • MBTI persoonlijkheidsvragenlijst
  De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een vragenlijst, een indicatie instrument, dat in de antwoorden een beschrijving geeft van uw persoonlijkheid. U krijgt informatie over hoe u zaken in het leven bekijkt en op welke manier u beslissingen neemt. Of waar u uw energie vandaan haalt en informatie opneemt.
 • Graves-waardensysteem of Management Drives
  Waarden vormen een belangrijk deel van de organisatiecultuur. De cultuur van een organisatie is goed aan de hand van de Graves Waarden Test te beschrijven. Graves onderscheidde acht verschillende waardesystemen die voorkomen bij mensen en waardoor organisaties en samenlevingen gekenmerkt worden.
 • Kernkwaliteiten; Ofman
  Ieder mens heeft kwaliteiten, die tegelijkertijd een zwakke kant (valkuil) worden als ze te sterk gaan overheersen. De zwakke kanten vragen om versterking (uitdaging). Inzicht hierin maakt ook direct duidelijk waarom de ene mens allergisch is voor het gedrag van de ander.
 • Outdoortraining
  Naar buiten gaan, losmaken van de werkplek en dus buiten de reguliere kaders stappen. Oudoortraining is voor mij een uniek middel om de natuurlijke kwaliteiten en primair gedrag bij deelnemers zichtbaar te maken.