Over effectief leiderschap en coachend communiceren in de praktijk

 

Wie leiding geeft moet kunnen samenwerken en overleggen met anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Als leidinggevende moet je problemen en conflicten kunnen oplossen, weerstanden tegen veranderingen en vernieuwing kunnen wegnemen en mensen kunnen motiveren. Daarvoor zijn speciale vaardigheden nodig.

In de training Leiding geven is meer dan de leiding hebben krijgt u een model aangereikt dat u in staat stelt iedere situatie snel te analyseren en de meest effectieve opstelling te kiezen. Of het nu gaat om vergaderingen of harde onderhandelingen, functioneringsgesprekken, slecht nieuws gesprekken of om conflicthantering. Na het volgen van deze training heeft u inzicht en vertrouwen in uw eigen leiderschapsstijl. U kunt ruimte geven aan ieders inbreng waardoor uw medewerkers zich serieus genomen voelen en in hun waarde gelaten.

Leidinggeven volgens het Gordon principe betekent: beter overleg, betere samenwerking, effectieve besluitvorming, grotere productiviteit, een open en eerlijke werksfeer.