Wanneer wij de mens aanspreken op wie hij is, zal hij zo blijven

Wanneer wij de mens aanspreken op wie hij kan zijn, zal hij zo worden.

Goethe

 

U hebt voor uzelf of uw medewerkers behoefte aan een professioneel klankbord. Dat kan op individueel of op teamniveau zijn en zowel zakelijke als persoonlijke aspecten betreffen.

Coachen is het begeleiden van leerprocessen. Bewuste beïnvloeding van mensen en hun manier van denken en samenwerken in groepen. In mijn visie betekent dit ik dat ik de ander mogelijkheden laat zien, zijn talenten laat ontdekken en ondersteun in het bereiken van vooraf gestelde doelen.

‘Coaching is alles wat je doet om medewerkers en organisatie een voorsprong te bezorgen’. (Robert Hargrove; Meesterlijk Coachen)

In mijn coaching doe ik alles om:

  • Aspiraties en ambities los te maken
  • Het zelfsturende vermogen en eigen verantwoordelijkheid te vergroten
  • De gewenste doelen te bereiken
  • Inzicht te bieden in overtuigingen en gedragspatronen waardoor nieuwe keuzes ontstaan

De sfeer waarin ik werk kenmerkt zich door een combinatie van zacht en kracht. Met coachende en respectvolle feedback houd ik deelnemers een spiegel voor, waarbij ik confrontaties niet uit de weg ga. Daarbij reik ik vaardigheden aan die motiveren tot zelfsturing en authenticiteit. Ik begeleid mensen zodat zij dichter bij zichzelf komen. Zij ontwikkelen een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid en vergroten daarmee hun eigenwaarde en kansen.