Een team is twee of meer mensen die een gemeenschappelijk resultaat nastreven en waarbij het nodig is dat zij hun inspanningen coördineren; samenwerken. En: zij willen dat hun inspanningen maximale effectiviteit en rendement oplevert. De effectiviteit van een team hangt direct samen met de mate waarin mensen zich goed voelen in de groep. Want naast een gezamenlijk belang bestaan er ook individuele belangen. In een effectief team kiest ieder individu voor zichzelf en voor het team.

Tijdens een coachingtraject met MonteVioZ komen deelnemers letterlijk in beweging; geen lange theorieën maar actie. Doelgericht met elkaar bezig zijn en ervaren en gebruik maken van de aanwezige energie. Het team wordt in situaties gebracht waarbij inzicht ontstaat, keuzes worden gemaakt, actie wordt ondernomen, confrontaties plaatsvinden en respect en waardering ontstaat.

Het resultaat van teamcoaching is een geheel; waarden en kwaliteiten van het team zijn in balans. Wanneer u de meerwaarde van uw team wilt vergroten is teamcoaching een krachtig middel.

Vanuit twee invalshoeken kan teamcoaching als middel worden ingezet.

  • Voor het oplossen van probleemspecifieke knelpunten:
    Onvoldoende functioneren van teamleden, indirecte en onduidelijke communicatie, knelpunten in de onderlinge afstemming
  • Voor het versnellen van de teamontwikkeling:
    In geval van organisatie ontwikkeling, verandering van teamsamenstelling, de onderlinge verhoudingen en manier van samenwerking.