Het grootste succes is als je eindelijk ontdekt wie je bent

En de moed vindt om die persoon te zijn

 

Een individueel traject voor persoonlijke ontwikkeling en groei; gerelateerd aan bestaande of nieuwe werksituatie. Ieder coachingstraject verloopt inhoudelijk anders. Het zijn maatwerk trajecten. Altijd afgestemd op de behoefte van de individuele medewerker en de organisatie. Aan de hand van eigen casuïstiek gaan we aan het werk met de vragen die er leven, terugkerende dilemma’s, gedragspatronen en overtuigingen.

Onderstaand model geeft een beeld van het proces:

 • Kennismaken
  In beeld brengen van de huidige- en gewenste situatie
  Bezinning en afstemming op werkwijze
  Mogelijkheid voor MBTI en/of Graves
 • Leerdoelen formuleren
  Inventariseren leervragen en doel formuleren; altijd concreet en realistisch.
  Afspraken over, frequentie, tijdstippen, locatie en verslaglegging.
 • Gespreksbijeenkomsten
  De gesprekken staan in het teken van groei en ontwikkeling.
 • Procesevaluatie
  Na een vooraf bepaald aantal gesprekken of tijdsperiode, volgt een evaluatie. Hoe verloopt het proces en worden de doelstellingen gehaald? Aan het eind van het traject volgt een eindevaluatie.